Media-alan 3D-mallintaminen

3D-mallinnuksen perustekniikoiden oppiminen renderöinnistä, teksturoinnista ja valaisusta.

Tärkeää on myös käyttökohteiden tunnistaminen, esivisualisoinnista valmiiseen työhön.