Valikko Sulje

Media-alan 3D-mallintaminen

3D-mallinnuksen perustekniikoiden oppiminen
renderöinnistä, teksturoinnista ja valaisusta.

Tärkeää on myös käyttökohteiden tunnistaminen, esivisualisoinnista valmiiseen työhön.

Valmistus vaiheessa oleva 3D Canon kamera.

Valmis 3D Canon kamera